Leden 2018

Světy

16. ledna 2018 v 9:29 | Azano


Všem známá planeta Země je stále stejná. Příroda se nemění, ani města se nemění. Po Zemi nyní chodí všechna možná stvoření skrytá pod zjevem lidským. Stvoření z Podsvětí i Nebes zde mají své úlohy a doutváří tak celkový svět, který necháme pod názvem již několikrát zmíněným a to "Země".

Se zrozením Vyvolené do světa přichází i spousta dalších bytostí, které se časem zaslouží o mnoho změn i v jiných světech.

Země se však dělí na několik dimenzí, které závisí na příbězích. Jedna je zdevastovaná válkou, další je plná nejistoty a únosů, v jiné zase skupina lidí stojí proti vědě a šíleným vizionářům. Dimenzí je mnoho, proto Zemi nelze přímo specifikovat. Je taková, jakou ji známe a každá dimenze má něco navíc, nebo jí něco chybí.

|VÍCE|
Původně se tento dům, sídlo, panství, je jen na člověku, co si vybere, nacházel na Zemi. Postupem času si utvořil vlastní svět, který nejdříve zahrnoval pouze dům se zahradami a lesem kolem. Později se panství trochu zmenšilo a kousek od něj se začala budovat nejprve jakási "osada", ze které vzešlo město. Tento svět o velikosti Číny čítá pouze tři města a pár malých vesnic, zbytek je příroda.

Konkrétně dům obsahuje několik částí, které mají svá specifika. Uvnitř lze nalézt velké množství skrytých místností a chodeb, které nejsou ukryté bezdůvodně.

Budova a vše, co k ní patří, se během příběhů několikrát změní. Něco ubyde, něco přibyde, něco zůstane. Kromě sídla se budou měnit i lokace např.: hřbitova a Útesu.

Toto místo propojuje všech devět světů. Odehrávají se zde příběhy týkajících se pouze Theusera, jeho rodiny a přátel.

|VÍCE|
Jedná se o největší svět ze všech devíti. Skládá se z třinácti kontinentů, které se chovají jako samostatné malé světy. Některé kontinenty jsou schopné pojmout všechna podnebí a roční období, zatímco jiné kontinenty jsou vyhrazené např.: pouze na zimu a obzvláště krutou zimu, kde obleva přijde jednou ročně a ještě na velmi krátkou dobu.

Technologie se odráží ve všech místních kulturách podle svého. Některá technika přírodu ničí, další ji zdokonaluje a dělá tak svět takový, jaký je. Moderní a zachovalý zároveň. Samozřejmě se najdou oblasti, kde technika likviduje ve velkém. Živočišstvo i rostlinstvo je zde velice rozmanité. Nechybí známé druhy, i když spíše převažují ty neznámé.

Co se týče inteligentního obyvatelstva světa, můžeme najít poměrně širokou škálu různých inteligentních bytostí. Lidé, ale i vlkodlaci, démoni, andělé a další stvoření mají své přednosti a slabosti. Není proto nouze o války, spojenectví, prapodivné frakce nebo mísení druhů.

Oproti Zemi nebo třeba světu Ankvairos zde nenajdete desítky různých bohů, jenom náboženství složená z těch samých, jen jinak pojmenovaných bohů.

|VÍCE|

Ykvwa je svět, který je z poloviny pouští. Není to ale jen písek, který ji tvoří. V poušti je spousta měst i vesnic, které jsou plné lidí. Život je uzpůsoben okolnímu prostředí. Voda je tu velice žádané a nedostatkové zboží. Z pouště se mírným přechodem postupně vyčleňuje říše plná zeleně a vody.

Jak v jedné, tak v druhé říši je hojný počet živočichů. Lidé zde ale nejsou dominantní rasou. Jejich mnohem agresivnějším konkurentem zde jsou Vioňané. Kromě těchto dvou ras lze narazit na Anma.

Svět je plný ztracených artefaktů, bájných měst, ale i draků a různých příšer. Moderní technologie funguje hlavně ve velkých vionských městech.

Pokud to shrneme, tak se nedá mluvit o příliš velkém světě jako je Carca. Tento svět je o něco menší, než Země, ale stále je dostatečně velký na to, aby se v něm rodily příšery a vedly války o vodu.

|VÍCE|
Panymys je svět velikosti podobné Asii, který je změtí ostrovů různých velikostí a téměř se nedá mluvit o tom, že by tento svět obsahoval nějaký kontinent.

Ostrovy mají své obyvatele, kteří neoplývají vysokou inteligencí. Technika je tu z dob středověku i starších dob. Velký počet ostrovů je totiž osídlen domorodým obyvatelstvem, které není vždy přátelské a uctívá přírodní božstva.

Dva největší ostrovy ve světě jsou ovšem světlou výjimkou. Funguje tu sice poměrně pevný řád, ale stále se dá přežívat líp, než na kterémkoli jiném ostrově. I přesto tyto dva ostrovy nejsou příliš zalidněné a spousta míst je opuštěná, dokonce staletí ztracená.

Téměř každá rostlina nebo živočich se živí na druhých. Bezpečno tu není skoro nikde.

|VÍCE|
Mluvíme o světu plném sněhu, ledu a kruté zimy, která vládne osm z dvanácti měsíců v roce. Všechno se tedy odvíjí od tohoto krutého ročního období a dává světu jistou originalitu. Staré pověsti a možná i nějaký hodně starý spis píše o tom, že kdysi tu bylo teplo a zima nebyla vůbec takto dlouhá, ale kdo by tomu věřil, když je na to každý zvyklý?

Každý deštný prales, poušť, lesní plocha, jezera i moře se přizpůsobily ledovému nepříteli a nechaly se pohltit vrstvou ledu a sněhu, která donutila zvířata pozměnit barvy stejně jako rostlinstvo. Občas ale narazíme na tvory, kteří svou barevností provokují spoustu lovců. Na ty větší si ale málokdo dovolí.

Světu dominují vlkodlaci, lidé a upíři. Nic neobvyklého pro Gelant Ofiars.

|VÍCE|
Je to svět složený z několika částí, který je podobně jako Carca velice rozmanitý a zvířata, rostliny, technika, rasy a mnoho dalších specifik žijí na jednom "místě" a nějak spolu vycházejí, či nevycházejí.

Spousta království proti sobě válčí už celá desetiletí, díky čemuž se postupně každému z paměti vytrácí pravý důvod sporu, a proto se z toho stává rutina, která nezná konce.

Okar Leo má pro všechny druhy a náboženství pouze čtyřčlenné božstvo, které sem tam vystupuje pod různými jmény, ale stále mluvíme o těch samých bozích.

A stejně jako v dalších světech jsou i zde desítky ztracených míst a artefaktů, které jsou zapomenuty, nebo marně hledány.

|VÍCE|
Ankvairos je svět plný bohů, polobohů a titánů. Všechna tato stvoření činí velký dopad na budoucí rozvoj a cestu, kterou se svět bude zabývat. Dá se to přirovnat k starým literárním spisům, kde osud všeho a všech má na starosti jenom božstvo. Do života tak často nezasahují, ale když už zasáhnou, tak to má opravdu velký význam pro dějiny.

Výhradně zde žijí jenom lidé. Technologie se dá přirovnat ke století páry na Zemi. Naleznou se proti tomu však vynálezy, které by v této "době" vlastně ani neměly fungovat a už vůbec ne existovat. Je to taková kombinace blížící se steampunku. Kromě technologie, která je novodobější se dá to samé hledat u všech živočichů a rostlinstva. Zvířata mohou být částečně z plechu ať už s lidským přičiněním, či bez něj.

|VÍCE|

Jinak přezdívaný jako "Devátý svět" nebo "Devítka", je světem založeným na Theuserově fantazii (ostatně jako další světy). Tento je ale velice odlišný. Nelze totiž brát jako místo, kde by se dalo normálně žít. Je to téměř nemožné.

Teoreticky se toto místo dá nazvat Rájem, ale pouze Theuserovým. Místo je to bledé, téměř bez barev. Všude kolem je hustá mlha, která nedovoluje vidět příliš daleko. Vzduchem poletují kusy čehosi pevného, možná horniny, možná rozpadlých budov. Slunce ani měsíc neexistuje. A nic živého tu není, pokud to Theuser sám nechce.


Layout - Overwatch with Dante & Vergil

12. ledna 2018 v 20:54 | Azano

Třetí layout pro Eqilínu je zde. Chtěla jsem pro ni udělat něco trochu menšího a hlavně dobře vypadajícího. Původně jsem ani neměla v plánu používat nějakou červenou a modrou, ale nakonec to tam je a mě se to tak líbí. Její oblíbené Overwatch + bratři Vergil a jeho dvojče Dante Spardovic. Nemůžu si stěžovat. Doufám, že mě napadne něco pořádného, co by bylo komplikovanější a zajímavější :)